Политика на фирмата


Това, което Кофас България предлага е сертификат за отличие – Excellent SME.

Основната цел на сертификата, който съответства с директивите на ЕС, е да насърчава успешните малки и средни компании.  Excellent SME гарантира сигурни и безопасни бизнес отношения, добри бизнес практики и увеличаване прозрачността на пазара. Освен това сертификатът помага на Вашите клиенти и бизнес партньори да намалят финансовия и търговски риск при сключването на нови бизнес споразумения с Вас.

Ръководството на “Кемкос” ЕООД напълно осъзнава своята отговорност за безопасността на продукта във веригата “закупуване и приемане на суровина – производство и търговия на козметични продукти” и демонстрира своята обвързаност към безопасността на продукта, като прилага система за управление на безопасността на изделията си като определя конкретни цели.

Стремим се:

 • да проучваме, познаваме и спазваме законовите и браншовите изисквания за безопасност на продукта, вкл. и за клиентите извън Европейския съюз;
 • да запознаваме персонала с тях и да го мотивираме да ги постига;
 • да не допускаме вредни емисии да замърсяват околната среда;
 • да сме сигурни, че персоналът познава и е съгласен да прилага своите задължения за безопасността на продукта, както и правилата от етичния кодекс на фирмата ни ;
 • да осигуряваме ресурси за прилагане, развитие и усъвършенстване на системата за управление безопасността на козметичните продукти и лично да отговаряме за резултатите от приложението й;
 • да осигуряваме актуална информация за безопасността на продуктите, които предоставяме на клиентите;
 • да гарантираме предлагането на безопасни за консуматора продукти
 • да осигуряваме тази Политика да бъде разбрана, внедрена и поддържана на всички равнища на организацията

 

Ние се стремим непрекъснато да удовлетворяваме изискванията, нуждите и очакванията на нашите клиенти и потребители, като им предлагаме качествени и безопасни  продукти и насърчаваме всеки член на персонала да допринася в рамките на своята компетентност и правомощия за постигане на тази цел.
За нас това означава:

 • да определяме нуждите и очакванията на клиентите и да ги удовлетворяваме в максимална степен и професионално;
 • да определяме цели по качеството и да информираме целия персонал за значението на тяхното изпълнение;
 • да отговаряме на изискванията на системата за управление на качеството и непрекъснато да подобряваме нейната ефективност;
 • да развиваме уменията на персонала и да повишаваме неговото сътрудничество чрез ефективно обучение;
 • да развиваме взаимоотношенията с доставчиците за осигуряване на качествени и безопасни доставки на суровина;
 • да се съобразяваме и прилагаме действащото законодателство в страната и в и извън Европейския съюз.

В заключение,бихме желали да споменем,че нашата фирма получи престижния сертификат за отличие - Excellent SME.Основната цел на сертификата, който съответства с директивите на ЕС, е да насърчава успешните малки и средни компании.  Excellent SME гарантира сигурни и безопасни бизнес отношения, добри бизнес практики и увеличаване прозрачността на пазара.
 

Качеството е нашата гаранция за успех!

Васил Томов  

Главен Мениджър:                                                                  07.01.2016 г.

Имате въпроси или искате специални условия?

Обадете ни се или ни пишете на +359 431 81289, sales@chemcos.eu